Zakres wykonywanych przez Pracownię usług obejmuje:

1. Koncepcje architektoniczne;

2. Sporządzanie pełnej dokumentacji technicznej, potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę obejmującej branże:

-architektoniczną;

-konstrukcyjną;

-elektryczną;

-wodnokanalizacyjną;

oraz pozostałe w zależności od wymagań proceduralnych;

3.wykonanie inwentaryzacji budowlanych;

4.sporządzanie projektów koncepcyjnych;

5.prowadzenie spraw w starostwach i urzędach w imieniu inwestora;

6.kontrola oraz nadzór autorski